Ευαγγέλιο 20 Απριλίου 2024 – Ακάθιστου Ύμνου

0
eyaggelio-20-aprilioy-2024

Ευαγγέλιο 20 Απριλίου 2024. Ε’ Εβδομάδα Νηστειών. Σάββατο Ακάθιστος Ύμνος.

Ευαγγέλιο Κατά Λουκά: Η Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Γιορτές: Ο Άγιος Ζακχαίος ο Απόστολος. Ο Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αντιοχείας. Ο Όσιος Αθανάσιος ο κτήτωρ Μονής Μετεώρου.

 

Ευαγγέλιο Κατά Λουκά , Κεφάλαιο Α’ (1) 39-49: 

Η Μαρία κάνει επίσκεψη στην Ελισάβετ

Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελισάβετ.
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ῾Αγίου ἡ ᾿Ελισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;

ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.

Ο ύμνος της Μαρίας

Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί, ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Η Μαρία κάνει επίσκεψη στην Ελισάβετ – Μετάφραση στα Νεοελληνικά 

Σηκώθηκε τότε η Μαριάμ κατά τις ημέρες αυτές και πορεύτηκε στην ορεινή περιοχή βιαστικά σε μια πόλη της φυλής του Ιούδα, και εισήλθε στον οίκο του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ.
Και συνέβηκε, μόλις άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας η Ελισάβετ, να σκιρτήσει το βρέφος μέσα στην κοιλιά της, και η Ελισάβετ γέμισε Πνεύμα Άγιο.
Και φώναξε με κραυγή μεγάλη και είπε: «Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου.

Και πώς μου έγινε αυτό, να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα;

Γιατί ιδού, μόλις ήρθε η φωνή του χαιρετισμού σου στα αυτιά μου, σκίρτησε με αγαλλίαση το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Και μακάρια αυτή που πίστεψε ότι θα υπάρξει τέλεια πραγματοποίηση σε όσα της έχουν ειπωθεί από τον Κύριο».

Ο ύμνος της Μαρίας – Μετάφραση στα Νεοελληνικά 

Και είπε η Μαριάμ: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και αγαλλίασε το πνεύμα μου στο Θεό το σωτήρα μου γιατί επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης του. Γιατί ιδού, από δω και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές, επειδή μου έκανε μεγάλα πράγματα ο Δυνατός. Και άγιο είναι το όνομά του.

Έμεινε έτσι η Μαριάμ μαζί της περίπου 3 μήνες, και στη συνέχεια επέστρεψε στον οίκο της.

Διαβάστε εδώ τους Χαιρετισμους της Θεοτόκου με ολόκληρο τον Ακάθιστο ύμνο και την μετάφραση του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ